Undervisning

På Farsø Efterskole vil vi i al beskedenhed være de bedste til at undervise unge, der er udfordret i dansk og matematik.

Nedenfor kan du læse om de boglige fag, hvor der i alle fag er mulighed for at gå til prøve. Du kan også læse om et udsnit af vores valgfag. Valgfagene kan variere fra år til år og hen over året.

Se de valgfag vi udbyder på efterskolen

Ugeskema

Her kan du se, hvordan vores ugeskema for 2023 – 24 på Farsø Efterskole ser ud:

Skema 2023 – 24

Pc, iPhone & iPad i undervisningen

På Farsø Efterskole bruger både elever og lærere pc´en i al den boglige undervisning. Vi har elektroniske tavler i alle klasser og et fælles netværk med plads til vores eget digitale bibliotek, undervisningsmaterialer og billeder fra dagligdagen.

Der er internet på alle værelser til brug i forbindelse med lektielæsning, og så du kan holde kontakt med dine venner og familie.

Hjælpeprogrammerne stiller vi til rådighed, mens du er her. Vi hjælper dig gerne med indkøb af en velegnet pc til en fordelagtig pris, det sker i foråret inden skolestart.

Det er vigtigt for os, at skolens IT altid er i top. Farsø Efterskole samarbejder med SkoleIT. De sørger for, at vores it-løsning fungerer hver dag, så du altid kan få støtte fra din pc, smartphone eller tablet til din læsning og skrivning.

Dansk

Når du vælger at gå på Farsø Efterskole, er det, fordi du er udfordret i forhold til at læse og/eller stave. Det er de kammerater, du kommer til at gå i klasse med, også. Målet med faget dansk er ikke at lære at læse eller stave i traditionel forstand.

Målet er at kunne forstå og producere tekster, billeder og film. Du lærer at få pc’en til at tage sig af den del, du ikke mestrer selv, og sammen sætter vi alt ind på, at du bliver bedre til at reflektere over, vurdere og diskutere de tekster, du læser og skriver.

Sigtet er, at du kan gå op til Folkeskolens afgangsprøve i enten 9. eller 10. klasse.  Du kommer til at gå i en klasse med 11-16 elever, der er på nogenlunde samme niveau som du selv.

Matematik

Matematik er omdrejningspunktet i rigtig mange ungdomsuddannelser, og også vigtigt i mange dagligdags sammenhænge. På Farsø Efterskole kommer du på et hold, hvor de øvrige elever er på samme niveau som dig. Undervisningen tager sigte efter folkeskolens afgangsprøve i matematik og i 10. klasse på 10. klasseprøven.

I matematikundervisningen lærer du at bruge en række programmer, wordmat, excel og geogebra, som bliver dig til stor gavn både ved prøverne og i din senere ungdomsuddannelse.

Sprog

Verden bliver mindre og mindre. Du kan møde mennesker fra andre lande rigtigt mange steder i din dagligdag. Du ser film, hører musik og bruger internettet.

Alle steder kan du møde andre sprog. Og senere, når du tager din uddannelse, eller når du en dag skal finde et arbejde, er der stor sandsynlighed for, at der stilles krav til, at du kan tale flere sprog end dansk. I fremmedsprogene gælder det ikke kun om at lære at tale. Det handler også om at lære om andre kulturer og om, hvordan man tænker og lever rundt om i verden. På Farsø Efterskole kan du starte på det niveau, der passer til dig i både dansk og tysk. Undervisningen sigter mod den mundtlige prøve.

Naturvidenskab / fysik – kemi

Naturvidenskab er et vigtigt fag på Farsø Efterskole. Vi har nyt fysik- & kemilokale, men bruger også vores udendørsomgivelser i undervisningen, når det er muligt.

Fysik og kemiundervisningen er som de øvrige boglige fag på Farsø Efterskole niveau-delt. I 10. klasse er fysik & kemi ligesom tysk et valgfag, som du med fordel kan vælge, hvis du tænker på en gymnasial ungdomsuddannelse.