Skolevejledning

Succeskriteriet for Farsø Efterskole er, at eleven efter et forrygende efterskoleophold kan fortsætte og gennemføre den ungdomsuddannelse, han/hun drømmer om.

At gennemføre en ungdomsuddannelse kræver en god skolegang. Det kræver en stor indsats af eleven, og det kræver god vejledning. På Farsø Efterskole er vi tre vejledere, som kender eleverne fra undervisningen og samværet i øvrigt. Derfor mener vi os godt rustede til at løse opgaven. I forbindelse med vejledningen og uddannelsesparathedsvurderingen trækker vi desuden på de øvrige læreres kendskab til eleven.

Som forældre inddrages I løbende i skolevejledningen. UU-vejlederen i hjemkommunen og andre ressourcepersoner inddrages også, når det findes nødvendigt.

Samtaler

I løbet af skoleåret laves der gruppevejledning, og der afholdes det antal individuelle samtaler, der er nødvendige, for at alle elever i 9. og 10. klasse bliver afklaret i forhold til, hvad de skal næste år

Praktik

På Farsø Efterskole er alle elever, der går i 8. og 9. klasse, i erhvervspraktik.  Elever i 10. klasse kan året igennem få arrangeret individuel erhvervspraktik, hvis de har ønske om det for at blive afklaret i forhold til deres fremtidige uddannelsesvalg. Under erhvervspraktikken skal eleverne fortsat bo på Farsø Efterskole og må altså ikke bo derhjemme.

Obligatorisk brobygning

Obligatorisk brobygning er, som navnet siger, noget alle elever i 10. klasse skal gennemføre for at blive afklaret omkring deres fremtidige uddannelsesvalg. Der skal brobygges til en erhvervsuddannelse, herunder HTX og HHX, og der kan også brobygges til HF og alment gymnasium.

Vi hjælper med tilmelding til ungdomsuddannelsen

Tilmeldingen til ungdomsuddannelse herunder udfyldelse af studievalgsportfolioen er skolevejlederne behjælpelig med. Det sker i tæt samarbejde med elev og forældre. Som forældre er I ansvarlige for, at tilmeldingen til ungdomsuddannelsen indsendes rettidigt den 1. marts.