Skolens regler

Vi har få regler på Farsø Efterskole. Reglerne skal sikre, at alle føler sig trygge og godt tilpas på skolen.

De fleste ting kan vi tale om i løbet af skoleåret.

Tre ting, der ikke er tilladt og kan føre til hjemsendelse:

– Mobning.
– Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer.
– Sex på efterskolen.

Desuden skal det understreges, at landets love også gælder på Farsø Efterskole.