Forskning

 

Forskningsartikler om undervisning og ordblinde

 
pdf-icon Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse. Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen. Center for Ungdomsforskning 2013

 

Projektet er gennemført af ordblindeefterskolerne i samarbejde med Center for Ungdomsforskning  og blev afsluttet med konferencen i april 2013.

 

pdf-icon “Unge ordblinde skriver løs med it”, Holger Juul og Julie Kock Clausen, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009

Projektet er gennemført af ordblindeefterskolerne i samarbejde med Videncenter for Ordblindhed og Hjælpemiddel Instituttet og blev afsluttet med konferencen i april 2010.

 

pdf-icon “Viljen til læsning – læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv”, Ph.d. afhandling af Aase Holmgaard, Oktober 2007.

 

 

 

Share Button

Facebook

YouTube