Diplomopgaver

 

Diplomopgaver

Vi har samlet en række spændende og aktuelle diplomopgaver, vores lærere har skrevet i om unge, ordblindhed og faglige udfordringer i forskellige fag.

pdf-iconAnvendelse af LST-strategier i skolen og til livet som ordblind af Gitte Iversen og Rikke Kirk, lærere ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-iconMatematik og IT af Morten Vestergaard, lærer ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-iconOrdblind og matematik af Morten Vestergaard, lærer ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-iconAfgangsprojekt uden PU af Kamma Sennenvald, lærer ved Farsø Efterskole,  Afsluttende opgave, Diplomuddannelsen

pdf-iconTeknologi og digitale læremidler i Matematik  af Gitte Iversen og Rikke Kirk, lærere ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-iconStrategier til ordblinde elever i matematikvanskeligheder af Jesper J.S. Sørensen, lærer ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-iconOrdblindeundervisning for voksne af Kamma Sennenvald, lærer ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-icon“Mindset i undervisningen” af Gitte Iversen og Thea Ebdrup, lærere ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-icon“Fortællinger og genrer” af Kamma Sennenvald, lærer ved Farsø Efterskole,  Modulopgave, Diplomuddannelsen

pdf-icon“Et klik på skærmen forstår du, hvad du læser?” af lærer Heidi Kynde, lærer ved Farsø Efterskole, Afgangsprojekt, Diplomuddannelsen

pdf-icon“Ordblind i matematikundervisningen” af Gitte Iversen, lærer ved Farsø Efterskole, Diplomopgave

pdf-icon “Ordblindeefterskolen i Samfundet” af Stinne Lakmann, lærer ved Farsø Efterskole. Afgangsprojekt, Diplomuddannelsen

pdf-iconTilgængelighed nu og i studierne, Læse- og skriveteknologi af Kamma Sennenvald,  lærer ved Farsø Efterskole. Diplomopgave i Læse- og skriveteknologi.

pdf-icon Artiklen – Video en vej til fagsprog i fysikkemi af Kamma Sennenvald,  lærer ved  Farsø Efterskole. Diplomopgave i faget skriftsprog.

pdf-icon Ordblinde unge på vej ud i overhalingsbanen på den digitale motorvej med selvprogrammerende adfaerd af Stinne Lakmann, lærer ved  Farsø Efterskole. Diplomopgave i faget læse- og skriveteknologi.

pdf-icon Selvprogrammerende læring, når talegenkendelse skal implementeres af Heidi Kynde, lærer ved Farsø Efterskole. Diplomopgave i faget læse- og skriveteknologi.

pdf-icon “Ordblinde i netværkssamfundet er det normalt?” af Stinne Lakmann, lærer ved Farsø Efterskole. Diplomopgave i faget Videnskabsteori.

pdf-icon Faglig pc-læsning i matematik af Annette Smed, lærer ved Farsø Efterskole. Afslutningsprojekt i Diplomstudiet Spec. undervisning.

pdf-icon “Ordblinde læser med IT, hvem snyder hvem?” af Annette Smed, lærer ved Farsø Efterskole. Diplomopgave i faget Læsevanskeligheder.

pdf-icon “Ordblindhed og matematikvanskeligheder” af Annette Smed, lærer ved Farsø Efterskole.  Diplomopgave i modulet matematikvanskeligheder

pdf-icon  “Dimensioner i it-kompenserede unges funktionelle, skriftsprogligefærdigheder” af Stine Aaby, lærer ved Farsø Efterskole, Diplomopgave, dec. 2012

 

Artikelserie om “Læse- og skrivevanskeligheder”

VIA University College – i samarbejde med Ordblindeefterskolerne – gennemførte i efteråret 2010 diplommodulet: “Læse- og skrivevanskeligheder” resultatet blev en artikelserie på 12 artikler:

 

Klik på indholdsfortegnelse for at få et overblik over artiklernes indhold:

 

Indholdsfortegnelse:

 

pdf-icon  Indholdsfortegnelse

 

Artiklerne 1-12:

 

1. At gøre det vanskelige tilgængeligt – Litteraturundervisning for elever med læsevanskeligheder

2. Dysleksi og undervisning

3.  Hvad betyder ordet?

 

Share Button

Facebook

YouTube