Optagelsesprocedure

Optagelse til skoleåret 2024-25

Optagelse af elevholdet 2024-25 starter på Efterskolernes Dag d. 25 september 2022.

Optagelse finder sted i den rækkefølge, vi modtager Jeres ansøgning.

Hvem kan optages på Farsø Efterskole?

Farsø Efterskole er for normaltbegavede elever i læse- og skrivevanskeligheder uden betydende sociale eller adfærdsmæssige udfordringer. En elev er i læse- og skrivevanskelighed, når ordblindetesten viser, at eleven er i “rødt felt”.

Hvis eleven er i “gult” felt, så skal der yderligere dokumentation til for at optagelse er mulig, og det vigtigt at vi får en snak om det allerede ved tilmeldingen.

Når ovenstående forudsætninger er opfyldt, optager vi, alle som tilmelder sig, når vi efter en samtale med eleven vurderer, at vores undervisningstilbud passer til den pågældende elev.

Sådan er optagelsesproceduren

  1. Hvis I synes om skolen og ønsker at søge optagelse, skal I udfylder og indsende en tilmeldingen. Tilmeldingen finder I toppen af denne side. Jo tidligere I søger, jo mere sikker er I på at blive optaget. Man kan tidligst tilmelde sig på efterskolernes dag sidste søndag i september, knapt 2 år før skoleårets start. Hvis der er plads bliver I foreløbigt optaget. Hvis der ikke plads kommer I på venteliste. I får en mail fra os i begge tilfælde.
  2. I kan ringe om aftale tid for en rundvisning før eller efter I har ansøgt om optagelse. Der er mulighed for rundvisning på hverdage fra 8-16 og enkelte weekends se hvilke herRing eller skriv til os, så aftaler vi tid for en rundvisning. Desuden håber vi på at kunne afholde efterskolernes aften – den anden onsdag fra 18-21 i januar, som sædvanligt.
  3. Endelig optagelse finder sted, når vi har haft en samtale med Jer og jeres barn og modtaget en dokumentation for at jeres barn er i læse- og skrive eller matematikvanskeligheder. Denne dokumentation er normalt ordblindetesten udviklet af Undervisningsministeriet. Find Ordblindetesten her. I det omfang der foreligger PPR-papirer, udredninger mv. beder vi om at få disse papirer tilsendt. Vi beder desuden om en udtalelse fra nuværende skole som beskriver hvor det går Jeres barn fagligt og socialt.