Optagelsesprocedure

Hvem kan optages på Farsø Efterskole?

Farsø Efterskole er for normaltbegavede elever i læse- og skrivevanskeligheder uden betydende sociale eller adfærdsmæssige udfordringer. En elev er i læse- og skrivevanskeligheder, når ordblindetesten viser, at eleven er i “rødt felt” eller i “gult felt”.

Når ovenstående forudsætninger er opfyldt, optager vi, alle som tilmelder sig, når vi efter en samtale med eleven vurderer, at vores undervisningstilbud passer til den pågældende elev.

Sådan er optagelsesproceduren

  1. Hvis I synes om skolen og ønsker at søge optagelse, skal I udfylde og indsende en tilmelding. Tilmeldingen finder I i toppen af denne side. Jo tidligere I søger, jo mere sikker er I på at blive optaget. Man kan tidligst tilmelde sig på efterskolernes dag sidste søndag i september, knapt 2 år før skoleårets start. Hvis der er plads bliver I foreløbigt optaget. Hvis der ikke er plads kommer I på venteliste. I får en mail fra os i begge tilfælde.
  2. I kan ringe for at aftale tid for en rundvisning før eller efter I har ansøgt om optagelse. Der er mulighed for rundvisning på hverdage. Desuden afholder vi efterskolernes aften – den anden onsdag i januar fra kl.18-21.
  3. Endelig optagelse finder sted, når vi har haft en samtale med Jer og jeres barn og modtaget dokumentationen for at jeres barn er i læse- og skrive eller matematikvanskeligheder. Denne dokumentation er normalt ordblindetesten udviklet af Undervisningsministeriet. Find Ordblindetesten her. I det omfang der foreligger PPR-papirer, udredninger mv. beder vi om at få disse papirer tilsendt. Vi beder desuden om en udtalelse fra nuværende skole som beskriver hvordan det går Jeres barn fagligt og socialt.