Om Efterskolen

Farsø Efterskole er en ordblindeefterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Vi er 27 lærere og medarbejdere, der alle vil gøre vores bedste til, at eleverne får et rigtigt godt år. Vores mål er at give eleverne den bedste undervisning og en super efterskoleoplevelse.

Skolen ligger naturskønt ud til Limfjorden på vejen mellem Viborg og Løgstør og har plads til 104 elever. Vi har idrætshal, sportsplads, værksteder, et lille landbrug og rigtig gode udfoldelsesmuligheder for mange spændende valgfag.

Farsø Efterskole har baggrund i en række folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer: KFUM-Spejderne, FDF og KFUM- og KFUK. Hertil kommer Y’s Men´s Clubberne i Himmerland.

Elever sejler i kano

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Farsø Efterskole består af 5 medlemmer valgt af skolekredsen og 2 repræsentanter udpeget af henholdsvis:

  •  Y´s Men´s klubberne i distrikt Himmerland
  • KFUM & KFUK i Danmark

Dertil kommer en forældrerepræsentant, udpeget af forældrene til det nuværende elevhold, en medarbejderrepræsentant, den pædagogisk leder og forstanderen.

Den nuværende bestyrelse for Farsø Efterskole

Flemming Nielsen, formand udpeget af KFUM og KFUK
Kurt Friis Jørgensen, næstformand, valgt af skolekredsen
Mona Lise Nielsen, valgt af skolekredsen
Tove Kristensen, udpeget af Y´s Men´s klubberne i distrikt Himmerland
Mogens Jensen, valgt af skolekredsen
Anni Gamborg, valgt af skolekredsen
Christian Nicolajsen, valgt af skolekredsen
Pernille Mortensen, forældrerepræsentant
Laust Knudsen, medarbejderrepræsentant
Søren Dolmer, forstander
Anette Smed, pædagogisk leder

Efterskolens skolekreds

Ca. 250 personer står bag Farsø Efterskole og vælger på generalforsamlingen 5 medlemmer til bestyrelsen for Farsø Efterskole.

Her kan du læse om hvorfor det er vigtigt at være medlem af skolekredsen for Farsø Efterskole. Hvis du vil melde dig ind i skolekredsen så send en mail til info@f-e.dk og anfør navn, efternavn og adresse.

Lovstof og dokumenter

Som andre skoler er Farsø Efterskole pligtig til at offentliggøre nedenstående dokumenter.

Vedtægter

Skolens vedtægter vedtaget den 15. april 2015 på den ordinære generalforsamling:

pdf-iconVedtægter 150415

Farsø Efterskoles værdigrundlag fremgår af vedtægtens § 1 stk. 5

Indholdsplan

Farsø Efterskole er en ordblindeefterskole godkendt med et særligt undervisningstilbud hvilket fremgår af vedtægtens § 1 stk. 4 og af indholdsplanen se nedenfor.

pdf-icon Indholdsplan 2019-2020

Karakterer

Karaktererne kan findes på UVM´s hjemmeside her. Under Danmarks ikonet findes Farsø Efterskole og I kan se skolens karakterer ved 9. klasses afgangsprøverne.

Strategi for vejledningsindsats

Se vores strategi og målsætning her

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Se hvor vores elever går hen efter Farsø Efterskole:

pdf-iconHvor gik eleverne hen 2017-2018

Evaluering og årsplaner

Vi skal “i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. offentliggøre vores indholds- og årsplaner.

pdf-iconSelvevaluering 2016-17

pdf-iconÅrsplan 2019-2020

Undervisningsmiljø

I henhold til “Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal vi offentliggøre resultatet af skolens undersøgelse af undervisningsmiljøet.

Undersøgelsen er lavet i januar 2018 og skal revideres hvert tredje år. Resultaterne af den seneste undersøgelse er her:

pdf-iconVurdering af elevernes trivsel 2018

pdf-iconBilag grafisk oversigt trivselsundersøgelsen 2018

Køkkenet

Fødevarestyrelsen har tildelt vores køkken en “Elite-Smiley”. Klik her for at læse mere om Smiley-ordningen. Vi er også med i EU´s og Fødevareministeriets frugtordning.

smiley

skolefrugt

Persondatalovgivningen

Farsø Efterskole lever op til persondatalovgivningen. Læs her persondatapolitiken gældende for Farsø Efterskole:

pdf-iconPersondatapolitik Farsø Efterskole

pdf-iconPolitik om slettepligt ifm persondata.doc

pdf-iconPolitik om IT-sikkerhed kommer snarest

Menu

Facebook

YouTube