Om Efterskolen

Farsø Efterskole er en ordblindeefterskole for unge i læse- og skrivevanskeligheder

Vi er 27 lærere og medarbejdere, der alle vil gøre vores bedste til, at eleverne får et rigtigt godt år. Vores mål er at give eleverne den bedste undervisning og en super efterskoleoplevelse.

Vores skole ligger naturskønt ud til Limfjorden på vejen mellem Viborg og Løgstør og har plads til 104 elever. Vi har idrætshal, sportsplads, værksteder, et lille landbrug og rigtig gode udfoldelsesmuligheder for mange spændende valgfag.

Farsø Efterskole har baggrund i en række folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer: KFUM-Spejderne, FDF og KFUM- og KFUK. Hertil kommer Y’s Men´s Clubberne i Himmerland.

 

Elever sejler i kano

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Farsø Efterskole består af 5 medlemmer valgt af skolekredsen og 2 repræsentanter udpeget af henholdsvis:

  • Y´s Men´s klubberne i distrikt Himmerland
  • KFUM & KFUK i Danmark

Dertil kommer en forældrerepræsentant, udpeget af forældrene til det nuværende elevhold, en medarbejderrepræsentant, den viceforstander og forstanderen.

Den nuværende bestyrelse for Farsø Efterskole

Henrik Mortensen, formand, valgt af skolekredsen
Kurt Friis Jørgensen, valgt af skolekredsen
Rikke Hedegaard,  valgt af skolekredsen
Inge Falkesgaard, næstformand, udpeget af Y´s Men´s klubberne i distrikt Himmerland
Flemming Nielsen, udpeget af KFUM og KFUK
Pernille Mortensen, valgt af skolekredsen
Anders Ahrenfeldt, valgt af skolekredsen
Ghita Heath, forældrerepræsentant
Anne Svenningsen, medarbejderrepræsentant
Jens Chr. Jensen, viceforstander
Anette Smed, forstander

Skolekredsen
Ca. 200 personer står bag Farsø Efterskole og vælger på generalforsamlingen 5 medlemmer til bestyrelsen for Farsø Efterskole.

Læs hvorfor det er vigtigt at være medlem af skolekredsen for Farsø Efterskole

Hvis du vil melde dig ind i skolekredsen så send en mail til info@f-e.dk og anfør navn, efternavn og adresse.

Lovstof og dokumenter

Som andre skoler er Farsø Efterskole pligtig til at offentliggøre nedenstående dokumenter.

Vedtægter

Skolens vedtægter vedtaget den 15. april 2015 på den ordinære generalforsamling:

pdf-icon Farsø Efterskoles vedtægter 150415

Farsø Efterskoles værdigrundlag fremgår af vedtægtens § 1 stk. 5

Indholdsplan

Farsø Efterskole er en ordblindeefterskole godkendt med et særligt undervisningstilbud hvilket fremgår af vedtægtens § 1 stk. 4 og af indholdsplanen se nedenfor.

pdf-icon Indholdsplan 2023 – 2024

Karakterer

Karaktererne kan findes på UVM´s hjemmeside.

Strategi for vejledningsindsats

Se vores strategi og målsætning her

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Se hvor vores elever går hen efter Farsø Efterskole:

pdf-icon Hvor gik eleverne hen efter skoleåret 19-20

Evaluering og årsplaner

Vi skal “i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. offentliggøre vores indholds- og årsplaner.

pdf-icon Årsplan for 2023 – 2024

Undervisningsmiljø

I henhold til “Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal vi offentliggøre resultatet af skolens undersøgelse af undervisningsmiljøet.

pdf-icon    Undervisningsmiljøundersøgelse 2023

pdf-icon Plan for selvevaluering 2022 – 2023

pdf-icon Selvevaluering 2022 – 2023

Køkkenet

Fødevarestyrelsen har tildelt vores køkken en “Elite-Smiley”. Klik her for at læse mere om Smiley-ordningen. Vi er også med i EU´s og Fødevareministeriets frugtordning.

smiley

skolefrugt

Persondatalovgivningen

Farsø Efterskole lever op til persondatalovgivningen. Læs herunder om persondatapolitiken gældende for efterskolen:

pdf-icon Persondatapolitik Farsø Efterskole

pdf-icon Politik om slettepligt ifm persondata.doc

Politik om IT-sikkerhed kommer snarest

Retningslinjer COVID-19

Pt. heldigvis ingen, – udover at man som elev, medarbejder eller gæst skal blive hjemme, hvis man har symptomer på Corona.