Om Efterskolen

  • Om efterskolen
  • Bestyrelsen
  • Lovstof og dokumenter

 

– En Ordblindeefterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder

En efterskole er for unge med læse- og skrivevanskelighederVores mål er, at give eleverne den bedste undervisning og en super efterskoleoplevelse. Vi er 26 medarbejdere. Skolen ligger naturskønt ud til Limfjorden på vejen mellem Viborg og Løgstør.

 

Vi har plads til 104 elever, idrætshal, sportsplads, værksteder, et lille landbrug og gode udfoldelsesmuligheder for kreative, musiske fag og natur og friluftliv.

 

Farsø Efterskole har baggrund i en række folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer: KFUM-Spejderne, FDF og KFUM- og KFUK. Dertil kommer Y’s Men´s Clubberne i Himmerland.

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Farsø Efterskole består af 5 medlemmer valgt af skolekredsen og 2 repræsentanter udpeget af henholdsvis:

 

  •  Y´s Men´s klubberne i distrikt Himmerland
  • KFUM & KFUK i Danmark

Dertil kommer en forældrerepræsentant, udpeget af forældrene til det nuværende elevhold, en medarbejderrepræsentant og forstanderparret.

 

Den nuværende bestyrelse for Farsø Efterskole

Flemming Nielsen, formand udpeget af KFUM og KFUK
Kurt Friis Jørgensen, næstformand, valgt af skolekredsen
Mona Lise Nielsen, valgt af skolekredsen
Tove Kristensen, udpeget af Y´s Men´s klubberne i distrikt Himmerland
Mogens Jensen, valgt af skolekredsen
Anni Gamborg, valgt af skolekredsen
Christian Nicolajsen, valgt af skolekredsen
Kirsten Frimor Agger, forældrerepræsentant
Laust Knudsen, medarbejderrepræsentant
Lone Primdahl, forstander
Søren Dolmer, viceforstander

 

Efterskolens skolekreds

250 personer står bag Farsø Efterskole og vælger på generalforsamlingen 5 medlemmer til bestyrelsen for Farsø Efterskole.

 

Her kan du læse om hvorfor det er vigtigt at være medlem af skolekredsen for Farsø Efterskole. Hvis du vil melde dig ind i skolekredsen så send en mail til info@f-e.dk og anfør navn, efternavn og adresse.

 

 

 

 

Lovstof og dokumenter

Som andre skoler er Farsø Efterskole pligtig til at offentliggøre diverse dokumenter.

Vedtægter

Skolens vedtægter offentliggjort den 16. april 2015 efter generalforsamlingens vedtagelse:

pdf-iconVedtægter 150415

 

Farsø Efterskole er en ordblindeefterskole godkendt med et særligt undervisningstilbud hvilket fremgår af vedtægtens § 1 stk. 4 og af indholdsplanen se nedenfor.

Farsø Efterskoles værdigrundlag fremgår af vedtægtens § 1 stk. 5

 

Karakterer

Karaktererne kan også findes på UVM´s hjemmeside.

Se skolens karaktergns. her:

Se skolens karakterfordeling her:

 

Strategi for vejledningsindsats

Se vores strategi og målsætning her

 

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Se hvor vores elever går hen efter Farsø Efterskole:

pdf-iconElevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse 16-17

pdf-iconElevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse 15-16

 

 

Evaluering og årsplaner

Vi skal “i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. offentliggøre vores indholds- og årsplaner.

 

pdf-iconSelvevaluering 2016-17

pdf-iconIndholdsplan 2018-2019

pdf-iconÅrsplan 2018-19

 

 Undervisningsmiljø

I henhold til “Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal vi offentliggøre resultatet af skolens undersøgelse af undervisningsmiljøet.

 

Undersøgelsen er lavet i jan 2018 og skal revideres hvert 3. år. Resultaterne af den seneste undersøgelse er her:

pdf-iconVurdering af elevernes trivsel 2018

pdf-iconBilag grafisk oversigt trivselsundersøgelsen 2018

 

 

Køkkenet

Her finder du vores smiley tildelt os af Fødevarestyrelsen, vi er tildelt en “Elite-Smiley”, det mener vi må være toppen af poppen! Klik her for at læse mere om Smiley-ordningen. Vi er også i EU´s og Fødevareministeriets frugtordning.

 

smiley

skolefrugt

Persondatalovgivningen

Farsø Efterskole lever op til persondatalovgivningen. Læs her persondatapolitiken gældende for Farsø Efterskole:

pdf-iconPersondatapolitik Farsø Efterskole

pdf-iconPolitik om slettepligt ifm persondata.doc

pdf-iconPolitik om IT-sikkerhed kommer snarest

 

Share Button

Facebook

YouTube