Økonomi

Skolepengene i 2021-2022

I skoleåret 2021-2022 bliver skolepengene på Farsø Efterskole kr. 2.425,- pr. uge. før statsstøtte.

Nedenfor kan du se den elevstøtte og forældrebetaling vi forventer for skoleåret 2021-2022, forudsætningen er vedtagelse af finansloven som den foreligger pr. 21/9-2020. Elevstøtten fra staten, som kommer direkte til skolen, er afhængig af husstandsindkomsten i 2019.

pdf-iconForventet elevstoette 2021-22

I derefter årene efter forventes forældrebetalingen at ligge på samme niveau + 1-2% pr. år.

Ekstra betaling for rejser

Elever i 10. klasse opkræves i begge skoleår derudover henholdsvis kr. 4.000, kr. 7.000,- eller kr. 13.000 for den ekstra udenlandsrejse til Slovakiet, Island eller Tanzania.

Ekstra Kommunetilskud

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af jeres egenbetaling, fordi jeres barn går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til ordblinde. Hvis I vil undersøge, om jeres kommune giver et ekstra tilskud, skal I kontakte børne- og unge-forvaltningen. I er velkommen til at ringe til os og forhøre nærmere herom.

Individuelt tilskud

Hvis I ved, at jeres indkomst i skoleåret er lavere, end den var 2 år tidligere som er grundlaget for udmålingen af elevstøtten, kan I få et individuelt tilskud fra Farsø Efterskole. Ring og forhør nærmere.

Der gives desuden kr. 5.000,- i søskende rabat hvis I har 2 børn samtidigt på Farsø Efterskole.

Menu