Økonomi

Skolepengene i 2022-2023

I skoleåret 2022-2023 bliver skolepengene på Farsø Efterskole kr. 2.475,- pr. uge. før statsstøtte.

Nedenfor kan du se den elevstøtte og forældrebetaling vi forventer for skoleåret 2022-2023, forudsætningen er vedtagelse af finansloven som den foreligger pr. September 2021. Elevstøtten fra staten, som kommer direkte til skolen, er afhængig af husstandsindkomsten i 2020.

pdf-iconElevstoette 2022-23

I derefter årene efter forventes forældrebetalingen at ligge på samme niveau + 1-2% pr. år.

Ekstra betaling for rejser

Elever i 10. klasse opkræves derudover henholdsvis ca. 6.500, 8.500 eller 14.000 kroner for den ekstra udenlandsrejse til Korfu, Island eller Tanzania.

Ekstra Kommunetilskud

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af jeres egenbetaling, fordi jeres barn går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til ordblinde. Hvis I vil undersøge, om jeres kommune giver et ekstra tilskud, skal I kontakte børne- og unge-forvaltningen. I er velkommen til at ringe til os og forhøre nærmere herom.

Individuelt tilskud

Hvis I ved, at jeres indkomst i skoleåret er lavere, end den var 2 år tidligere som er grundlaget for udmålingen af elevstøtten, kan I få et individuelt tilskud fra Farsø Efterskole. Ring og forhør nærmere.

Der gives desuden kr. 5.000,- i søskende rabat hvis I har 2 børn samtidigt på Farsø Efterskole.