Medarbejdere

Vi er 27  medarbejdere, der alle vil gøre vores bedste til, at du får et rigtigt godt år på efterskolen.

Anne

Anne Svenningsen

Lærer

Underviser i dansk, engelsk, liv og tro samt kreativlinje. Anne er IBO ansvarlig og skal med på VB rejsen til Island

Diana Sølyst

Lærer

Underviser i dansk, engelsk, tysk, liv og tro, drama og eventlinjen. Diana skal med VB rejsen i Europa/ Korfu.

blank

Gitte Iversen

Lærer

Underviser i engelsk, matematik og idræt. Gitte er pædagogisk it-supporter.

blank

Jens. Chr. Jensen

Viceforstander

Skolevejleder og skal med på dykkerturen til Thailand.

blank

Kamma Dencker

Lærer

Skolevejleder og underviser i dansk, naturfag, liv og tro, kajak, hestevalg og linjen udeliv. Kamma skal med på VB rejsen til Tanzania.

blank

Karina Risager

Lærer

Underviser i fysik, matematik, idræt, volley, idrætslinjen. Karina skal med på VB rejsen til Island.

blank

Kasper Sennenvald

Lærer

Underviser i dansk, matematik, engelsk, idræt, floorball og idrætslinjen.

blank

Laust Knudsen

Lærer

Underviser i matematik, geografi, sejlads, kajak, klatring, knivsløjd, linjen udeliv. Laust skal med på VB rejsen til Island.

blank

Hasse Møller

Lærer

Underviser i tysk, engelsk, historie, idræt, idrætslinjen. Hasse skal med på dykkerturen til Thailand.

blank

Morten Vestergaard

Lærer

It-support og underviser i matematik, liv og tro, Fysik-Kemi, musik og linjen udeliv. Morten skal med på VB rejsen til Tanzania.

blank

Rikke Kirk

Lærer

Underviser i matematik, dansk, tysk, madlavning og kreativlinje.

blank

Thea Ebdrup

Lærer

Underviser i dansk, matematik, keramik og kreativlinje, Thea skal med på VB Rejsen i Europa/ Korfu.

blank

Emma Kirk

Lærer

Underviser i dansk, engelsk, tysk, samfundsfag, historie, Liv og Tro og idrætslinjen. Emma skal med på dykkerturen til Thailand.

blank

Sara Bundgaard

Lærer

Skolevejleder og underviser i dansk, engelsk, historie, samfundsfag, liv og tro, og eventlinjen.

blank

Anette Smed

Forstander

Skolevejleder og underviser i Liv og tro

Laila

Laila Hougaard

Sekretær

Er vores sekretær, Laila er også den person som eleverne skal melde sig syg hos og som tilser syge elever på skolen.

Charlotte

Charlotte

Sekretær
blank

Martin Pilgaard

Pedel / lærer

Underviser i valgfagene byggevalgfag, pedelvalgfag, mountainbike, Fitness og på praktisk-innovativlinje.

blank

Bjarne Bredtoft

Pedel / lærer

Underviser i valgfagene go-cart, motor/ værkstedsfag, shelterbyggeri og på praktisk-innovativlinje.

blank

Søren Bach

Pedelassistent

Havemand

blank

Tove Nielsen

Køkkenleder
blank

Ann Kirstine Vestergaard

Køkkenassistent
blank

Mette B. Christensen

Køkkenelev
blank

Mette Bæk Pedersen

Rengørings- og køkkenassistent
blank

Pernille Kjærgaard Hauge

køkkenelev