Kurser

Inspirationsdag lærere, læsevejledere og medarbejdere ved PPR

Afholdes næste gang onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 9:00-15:00

Inspirationsdagen er for alle interesserede PPR-medarbejdere og læsevejledere ved skolerne i Nord- og Midtjylland med fokus på unge i læse- og skrivevanskeligheder.

Se program og diasshows for den seneste afholdte inspirationsdag her nedenfor:

pdf-icon Program for inspirationsdag d. 30. oktober 2019

pdf-icon Oplæg inspirationsdag 2019, Anette Smed, Pæd. leder Farsø Efterskole

pdf-icon Workshop 1: Ordblind og på vej mod ungdomsuddannelse, Jens Chr. Jensen, Efterskolelærer Farsø Efterskole

pdf-icon Workshop 2: Støtte af elevens skriftssprogsudvikling. Kamma Dencker, Efterskolelærer, Farsø Efterskole

pdf-icon Workshop 4: Den udfordrende skriftlige dimension, Thea Ebdrup, Efterskolelærer, Farsø Efterskole

pdf-iconWorkshop 5: Ordblind i matematikundervisningen, Gitte Iversen, Efterskolelærer, Farsø Efterskole

Menu

Facebook

YouTube