Skolevejledning

  • Vejledning
  • Samtaler
  • Praktik
  • Brobygning
  • Ungdomsuddannelser

 

Skolevejledningen er en af vores vigtigste opgaver

Skolevejledning på Farsø EfterskoleUdgangspunktet er at 1 eller 2 år på Farsø Efterskole skal kvalificere alle vores elever til at gå videre enten i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse.

 

Succeskriteriet for os Farsø Efterskole er, at eleven efter et forrygende efterskoleophold, kan fortsætte og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

At gennemføre en ungdomsuddannelse kræver en god skolegang, det kræver en stor indsats af eleven, og det kræver god vejledning. På Farsø Efterskole er vi 3 vejledere, som kender eleverne fra undervisningen og samværet i øvrigt, derfor mener vi os godt rustet til at løse opgaven.

 

I forbindelse med skolevejledningen inddrages forældrene løbende. UU-vejlederen i hjemkommunen og andre ressourcepersoner kan også inddrages, hvis det findes nødvendigt.

 

 

 

 

Samtaler

løbet af skoleåret føres der 2 samtaler med alle elever i 9. og 10. klasse. Samtalerne munder ud i udarbejdelse af uddannelsesplanen og tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse i det følgende skoleår.

 

I forud for og ligeledes bagefter samtalerne orienteres forældrene naturligvis om hvad der snakkes med eleven om.

 

 

 

Praktik og brobygning

Praktik og brobygnig på efterskolenPå Farsø Efterskole er alle elever der går i 9. klasse i erhvervspraktik samtidig med at 10. klasse-eleverne er i brobygning.

 

Elever der går i 8. klasse har mulighed for at komme i praktik på Farsø Efterskole.

 

Elever i 10. klasse kan få arrangeret individuel erhvervspraktik året igennem, når de har behov for dette for at blive afklaret om deres fremtidige uddannelsesvalg.

 

Under erhvervspraktikken skal eleverne bo på Farsø Efterskole. Undtagelsen er, hvis de bor på praktikstedet f.eks. ved de må ikke bo der hjemme.

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk brobygning

Obligatoriske brobygning er, som navnet siger, noget alle elever i 10. klasse skal gennemføre for at blive afklaret omkring deres fremtidige uddannelsesvalg.

 

I 2011 er der kun krav om 1 uges brobygning på en erhvervsskole, landbrugsskole eller social- og sundhedsskole. Ønsker eleven at brobygge til det almen Gymnasium eller HF, skal der brobygges i yderligere en uge. Det obligatoriske brobygningsforløb skal vælges i foråret og afvikles formentlig i uge 42.

 

 

 

Vi hjælper med tilmelding til ungdomsuddannelsen

Tilmelding til ungdomsuddannelsen hjælper skolevejlederne ved Farsø Efterskole forældre med.

 

Tilmeldingen sker i samarbejde med elev og forældre. Forældrene er ansvarlige for at tilmeldingen til ungdomsuddannelsen indsendes rettidigt den 1. marts.

 

 

 

 

 

Share Button

Facebook

YouTube