Økonomi

 

Skolepengene i 2019-2020

I skoleåret 2019-2020 bliver skolepengene på Farsø Efterskole kr. 2.275,- pr. uge. før statsstøtte.

 

Nedenfor kan du se den forventede elevstøtte og dermed den forventede forældrebetaling for skoleåret 2019-2020. Elevstøtten fra staten som kommer direkte til skolen er afhængig af husstandsindkomsten i 2017.

 

pdf-icon Forventet Elevstoette 2019-20

 

Skolepengene i 2020-2021

I skoleåret 2020-2021 bliver skolepengene på Farsø Efterskole kr. 2.375,- pr. uge. før statsstøtte.

Elevstøtten stiger forventelig 2,5% og dermed bliver den forventede stigning i forældrebetalingen i 2020-21 ca. +3,5 % i forhold til den forventede forældrebetaling i 2019-20.

 

Ekstra betaling for rejser

Elever i 10. klasse opkræves i begge skoleår derudover mellem kr. 3.500 og ca. kr. 13.000 for en ekstra udenlandsrejse til enten Slovakiet, Island eller Tanzania. Der laves forskellige indsamlingsaktiviteter på skolen for at minimere denne merudgift.

 

Ekstra Kommunetilskud

Nogle kommuner giver et ekstraordinært tilskud til nedsættelse af Jeres egenbetaling, fordi Jeres barn går på en efterskole med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud til ordblinde. Hvis I vil undersøge om Jeres kommune giver et ekstra tilskud, skal I kontakte børne- og unge forvaltningen, I er også velkommen til at ringe til os og forhøre nærmere.

 

Individuelt tilskud

Hvis I ved, at Jeres indkomst er lavere i 2019 end den var i 2017, kan I få et individuelt tilskud fra Farsø Efterskole. Ring og forhør nærmere.

Der gives desuden kr. 5.000,- i søskende rabat hvis I har 2 børn samtidigt på Farsø Efterskole.

 

 

Share Button

Facebook

YouTube