Afgangsprøver

 

Vi tilbyder alle folkeskolens afgangsprøver

 

9. klasse

Vi tilbyder og anbefaler at eleverne i 9. klasse tager alle folkeskolens afgangsprøver på Farsø Efterskole. Dog har vi meddelt Undervisningsministeriet, at elever på Farsø Efterskole ikke går til prøve i kristendom, da det er uforeneligt med skolens værdigrundlag.

 

10. klasse

I 10. klasse tilbyder vi dansk, matematik, engelsk, naturfag på E-niveau (10. klasses niveau) og evt. tysk på G-niveua (9. klasses niveau). Dermed kan du få merit for disse fag, hvis du efterfølgende starter på teknisk skole og møder fagene der på samme niveua.

 

 

 

Share Button

Facebook

YouTube