Medborgerlinjen 8. & 9. klasse

Vi er ca. 50 elever på medborgerlinjen, som inddeles i 4 niveaudelte stamhold som følges ad i al den boglige undervisning. Ca. 30 lektioner ugentligt.

Undervisningen står mål med det du vil få i folkeskolen, men du undervises på mindre hold og af lærere som har uddannelse i og forståelse for de udfordringer du som ordblind står i. Den boglige undervisning forbereder dig samtidig til at kunne klare 9. klasses afgangsprøve.

Vi optager på Farsø Efterskole et mindre antal 8. klasses elever (normalt 8 elever) som samlæses med eleverne i 9. klasse, og kommer til de samme prøver som eleverne i 9. klasse, men uden ekstern censor. Det sker for at elever i 8. klasse også få udbytte af undervisningen i prøveperioden og for at få øvelse i at gå til prøver.