Diplomopgaver

Vi har samlet en række spændende og aktuelle diplomopgaver, vores lærere har skrevet i om unge, ordblindhed og faglige udfordringer i forskellige fag.

Artikelserie om “Læse- og skrivevanskeligheder”

VIA University College – i samarbejde med Ordblindeefterskolerne – gennemførte i efteråret 2010 diplommodulet: “Læse- og skrivevanskeligheder” resultatet blev en artikelserie på 12 artikler. Link til iIndholdsfortegnelsen artikelserien

Artiklerne 1-12:

 1. “At gøre det vanskelige tilgængeligt – Litteraturundervisning for elever med læsevanskeligheder”
  Katrine Larsen og Peter Andersen, Bork Havn Efterskole.
 2. “Dysleksi og undervisning”
  Zaza Friberg, Sdr. Felding Efterskole
 3. “Hvad betyder ordet?”
  Eva Maria Smidt, Mejlby Efterskole
 4. “Hvilket ord? Hvad vil det sige at kunne et ord, når man læser?”
  Maria Bentin Vindum, Lystruphave Efterskole
 5. ”Jeg fatter det ikke”
  Christina Tind Pedersen, Lystruphave Efterskole
 6. “Læseforståelse i litteraturundervisningen.”
  Birte Basse og Peter Myrfeld, Gylling Efterskole
 7. “Læsemotivation og læseforståelse gennem Internettet og sociale medier.”
  Stinne Lakmann, Farsø Efterskole
 8. “Læsevanskeligheder er andet end dysleksi, om unges vanskeligheder med at forstå det læste.”
  Kirsten Grue Sørensen, Sdr. Felding Efterskole.
 9. “Metakognition, metakognitive strategier og den lyttende læser.”
  Mikael Galmar, Emmerske Efterskole
 10. “Naturfaglig læseundervisning for elever i læsevanskeligheder.”
  Jens Chr. K. Jensen, Farsø Efterskole
 11. “Når stavning står i vejen for skrivning, hvad gør vi?”
  Jette Tinggaard Kralund, Farsø Efterskole
 12. “Søgning på internettet – endnu en udfordring for elever i læsevanskeligheder”
  Mette Juul Kesler og Ulrik Schødt Rasmussen, Vrigsted Efterskole