Undervisning

  • Undervisning
  • Ugeskema
  • IT
  • Boglige fag
  • Vejledning
  • Afgangsprøver

Om undervisningen på Farsø Efterskole – en ordblindeefterskole

Vi bruger it i undervisningen på Farsø EfterskoleUndervisningen af unge der er udfordret i dansk eller matematik, er det Farsø Efterskole er sat i verden for at give. Vores målsætning er i al ubeskedenhed, at vi vil være de bedste til at give den undervisning!

I hvilken grad det lykkes for os er det så op til Jer at vurdere.

På de følgende sider kan I læse om de boglige fag, hvor der i alle fag er mulighed for at gå til prøve. I kan også læse om et udsnit af vores valgfag. Valgfagene kan varierer fra år til år og hen over året.

Se de valgfag vi udbyder på efterskolen

Endelig er der mulighed for at læse om vores særlige tilbud til elever i 10. klasse, om skolevejledning og afgangsprøverne.

Ugeskema

Her kan du se, hvordan vores ugeskema for 2018 – 19 på Farsø Efterskole ser ud:

pdf-icon Download ugeskemaet her

Billede af vores ugeplan


IT i undervisningen på Farsø Efterskole

At være i læse- og skrivevanskeligheder, er ikke ensbetydende med, at du ikke kan læse og skrive. Det betyder “bare”, at du har brug for hjælp, for at blive lige så god til det som dine jævnaldrende.

Der findes mange gode programmer, der kan hjælpe dig i alle de boglige fag. Derfor opfordrer vi dig til, at medbringe din egen bærbare computer. Her på skolen vil computeren blive dit vigtigste arbejdsredskab.

Computer, iPhone & iPad i undervisningen

SkoleIT sørger for at IT på Farsø efterskole virker hver dagPå Farsø Efterskole bruger både elever og lærere computeren i undervisningen. Vi har elektroniske tavler i alle klasser og et fælles netværk med plads til vores eget digitale bibliotek, undervisningsmaterialer og billeder fra dagligdagen.

Der er internet på alle værelser til brug i forbindelse med lektielæsning og email, så du kan holde kontakt med dine venner og familie.

Hjælpeprogrammerne stiller vi til rådighed, mens du er her. Hvis du beslutter at beholde programmerne, når du forlader efterskolen, kan du købe dem gennem skolen. Vi hjælper dig gerne med en anbefaling i forbindelse med indkøb af computer.

Det er vigtigt for os at skolens IT altid er i top. Farsø Efterskole samarbejder med SkoleIT. De sørger for at vores it-løsning fungerer hver dag så du altid kan få støtte fra din computer, smartphone eller tablet til din læsning og skrivning.

SkoleIT hjælper os med it netværk og cloud i skolen

Boglige fag

Dansk

Ville du træne til hækkeløb, hvis du sad i rullestol?

Dansk på en skole for unge med læse- og skrivevanskelighederNår du vælger at gå på Farsø Efterskole, er det fordi, du har problemer med enten at læse eller stave. Det har dem, du kommer til at gå i klasse med også. Målet med faget dansk er ikke at lære at læse eller stave.

Målet er at kunne forstå og producere tekster, billeder og film. Du lærer at få computeren til at tage sig af den del, du ikke mestrer selv og sammen sætter vi alt ind, på at du bliver bedre til at reflektere over, vurdere og diskutere de tekster, du læser og skriver.

Sigtet er, at du kan gå op til Folkeskolens afgangsprøve i enten 9. eller 10. klasse. Du kan dog fritages hvis vi sammen vurderer, at det vil være bedst for dig ikke at gå op. Du kommer til at gå i en klasse med 7-13 elever, der er på nogenlunde samme niveau som du selv.

Matematik

Matematik er omdrejningspunktet i rigtig mange ungdomsuddannelser, og desuden vigtigt også i mange daglige sammenhænge. På Farsø Efterskole kommer du på et hold, hvor de øvrige elever er på samme niveau som dig. Undervisningen tager sigte efter folkeskolens afgangsprøve i matematik og i 10. klasse på 10. klasseprøven. Der er rigtig gode muligheder for at lære en masse, og langt de fleste går da også til prøve i 9. og 10. klasse.

I matematik bruger vi ligesom i dansk CD-ord til at læse tekstopgaverne, og Excel, Wordmat og Geogebra til at regne opgaverne med.

Sprog

Sproget er vigtigt på en skole for unge med læse- og skrivevanskelighederVerden bliver mindre og mindre. Du kan møde mennesker fra andre lande rigtigt mange steder i din dagligdag; på Facebook og andre sociale medier. Du ser film, hører musik og bruger internettet.

Alle steder kan du møde andre sprog. Og senere, når du tager din uddannelse, eller når du en dag skal finde et arbejde, er der stor sandsynlighed for, at der stilles krav til, at du kan tale flere sprog end dansk.

I fremmedsprogene gælder det ikke kun om at lære at tale, men også at lære om andre kulturer og hvordan, man tænker og lever rundt om i verden. På Farsø Efterskole kan du starte på det niveau, der passer til dig i både dansk og tysk. Undervisningen sigter mod den mundtlige prøve.

I både tysk og engelsk bruger vi CD-ord både til læsning og skrivning.

Naturvidenskab

Naturvidenskab er et vigtigt fag på Farsø Efterskole. Vi har nyt Fysik & kemilokale, men bruger også vores udendørsomgivelser i undervisningen, når det er muligt.

Fysik. og kemiundervisningen er niveaudelt, som de øvrige boglige fag på Farsø Efterskole. I 10. klasse er fysik & kemi et valgfag, hvor alternativet er en idrætsleder uddannelse.

Vejledning

Skolevejledningen anser vi for en særdeles vigtig opgave på Farsø Efterskole

Udgangspunktet er, at 1 eller 2 år på Farsø Efterskole skal kvalificere alle vores elever til at gå videre enten i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. Succeskriteriet for os på Farsø Efterskole er, at du efter et forrygende efterskoleophold, kan fortsætte og gennemføre en ungdomsuddannelse.

At gennemføre en ungdomsuddannelse kræver en god skolegang. Det kræver en stor indsats af eleven, og det kræver god vejledning. På Farsø Efterskole, er vi 3 vejledere, som kender eleverne fra undervisningen og samværet i øvrigt. Derfor mener vi os godt rustet til at løse opgaven.

I forbindelse med skolevejledningen inddrages forældrene løbende. UU-vejlederen i hjemkommunen og andre ressourcepersoner kan også inddrages, hvis det findes nødvendigt.

Samtaler

I løbet af skoleåret føres der 2 samtaler med alle elever i 9. og 10. klasse. Samtalerne munder ud i udarbejdelse af uddannelsesplanen og tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse i de følgende skole. Før og efter samtalerne orienteres forældrene naturligvis om, hvad der snakkes med eleven om.

Praktik

I praktik i 10 klassePå Farsø Efterskole er alle elever der går i 9. klasse i erhvervspraktik samtidig med at 10. klasseeleverne er i brobygning. Elever der går i 8. klasse har mulighed for at komme i praktik på Farsø Efterskole.

Elever i 10. klasse kan få arrangeret individuel erhvervspraktik året igennem, når de har behov for dette for at blive afklaret om deres fremtidige uddannelsesvalg. Under erhvervspraktikken skal eleverne bo på Farsø Efterskole, undtagelsen er hvis de bor på praktikstedet f.eks. ved de må ikke bo der hjemme.

Tilmelding til ungdomsuddannelse

Tilmeldingen til ungdomsuddannelserne hjælper skolevejlederne ved Farsø Efterskole forældre og elever med. Tilmeldingen sker i samarbejde med elev og forældre. Det er forældrenes ansvar at tilmeldingen ungdomsuddannelsen sker rettidigt senest den 1. marts.

Obligatorisk brobygning

Obligatoriske brobygning er som navnet siger, noget alle elever i 10. klasse skal gennemføre for at blive afklaret omkring deres fremtidige uddannelsesvalg.

Fra 2011 er der kun krav om 1 uges brobygning på en erhvervsskole, landbrugsskole eller social- og sundhedsskole. Ønsker eleven at brobygge til det almene gymnasium eller HF, skal der brobygges i yderligere en uge. Det obligatoriske brobygningsforløb skal vælges i foråret og afvikles formentlig i uge 44.

Afgangsprøver

9. klasse

Vi tilbyder alle folkeskolens afgangsprøver på Farsø Efterskole. Dog har vi meddelt Undervisningsministeriet, at elever på Farsø Efterskole ikke går til prøve i kristendom, da det er uforeneligt med skolens værdigrundlag. Hvis du tager alle prøverne, har du adgang til alle ungdomsuddannelser herunder gymnasie og teknisk skole.

10. klasse

I 10. klasse tilbyder vi dansk, matematik, engelsk, naturfag og evt. tysk på FS10 niveau. Dermed kan du få merit for disse fag, hvis du efterfølgende starter på teknisk skole og møder fagene der. Desuden har du med 10. kl. pøverne adgang til HF.

Share Button

Facebook

YouTube