10. Kl. Verdensborgerlinjen

  • Verdensborgerlinjen
  • Tur til Slovakiet
  • Tur til Island
  • Tur til Tanzania

Vores 10. klasse hedder Verdensborgerlinjen

Hvordan skal vi indrette vores verden, og hvordan kan vi mødes på tværs af kulturer, sprog, traditioner og religioner? Vi skal lære, diskutere og opleve sammen, mens vi forbereder os til 10. klasses prøver, holder fagdage og rejser ud i verden.

 

Du skal have den bedste undervisning i 10. klasse.

På Farsø Efterskole tager vi særligt hensyn til unge ordblinde som har vanskeligheder med at læse og skrive, og vi vil gerne give dig den bedste undervisning i 10. klasse.

 

At være i læse- og skrivevanskeligheder, er ikke ensbetydende med, at du ikke kan læse og skrive. Det betyder “bare”, at du har brug for hjælp, for at blive lige så god til det som dine jævnaldrende.

 

Vi arbejder med IT-hjælpemidlerne og din faglige udvikling. Det er nu du indhenter det, du ikke nåede i folkeskolen. Det er hårdt arbejde at skulle nå alt det, men forhåbentligt får du oplevelser for livet undervejs og bliver klogere på, hvem du er, og hvad din rolle her i verden er.

 

 

Tur til Slovakiet

På Verdensborgerlinjens Europarejse har vi i øjeblikket samarbejde med en skole i Slovakiet, som ligger ca. 200 km fra Budapest – hovedstaden i Ungarn. Planen er, at vi skal flyve til Budapest og opholder os der et par dage,  inden vi rejser videre med bus til Slovakiet.

 

I Slovakiet skal vi besøge skolen og deltage i undervisningen der. Vi skal indkvarteres privat, ud og se lokale virksomheder såsom landbrug og en Skoda bilfabrik, som er beliggende i nærheden. Egenbetalingen for deltagelse i verdensborgerlinjen med rejsemål til Slovakiet er max. kr. 3.500,- udover skolepengene.

 

Hensigten med udvekslingen med et andet land i Europa i er – som det er tilfældet med rejsen til Tanzania – at åbne dine øjne for, hvordan livet leves andre steder og få dig til at se, de muligheder vi har i Danmark.

 

Vores opfattelse er, at forberedelsen af en sådan tur, selve rejsen og ikke mindst evalueringen af rejsen bl.a. med foredrag m.v. vil bringe dig til et højere refleksionsniveau, end vi ellers kan give dig, selvom selve efterskoleopholdet i forvejen bidrager kraftigt i den retning.

 

Vi mener, at evnen til refleksion, sammen med en solid faglig ballast, er det der skal til, for at du kan begå sig videre frem i uddannelse og job.

 

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om turen til Slovakiet.

 

Tur til Island

Er du til de barske og storladne vidder skal du vælge Island som dit rejsemål. Vi har gode kontakter til Spejderne, det frivillige Rescue Team og gymnasiet i Selvfors. Disse kontakter kombineret med Islands fanstatiske natur giver dig mulighed for enestående oplevelser af Island. Oplevelserne får du i samværet med Islandske unge, som dig selv og som er optaget af mange af de samme ting som dig.

 

Vi håber på at kunne etablere privat indkvartering nogle dage af de i alt 11-12 døgn turen er planlagt til at vare. Islændingene har dansk i skolen, men taler det ikke så meget, så det vil de gerne træne, ligesom du kan få brugt dit engelsk😊.

 

I 2019 rejser vi for 3. gang til Island ofr at få følgende oplevelser: Vandring i Fjeldene med guide for at besøge varmekilder som ikke er så ”turistet”, Besøg på gymnasium og hos Spejderne, Ophold på Geocamp, Overnatningstur i fjeldet med Rescueteam og spejdere. Grotteklatring/vandring inde i de tidligere lavekanaler, privat indkvartering hos elever på Selvfors Gymnasium. Se en lille film fra året tur her:  https://www.youtube.com/watch?v=Kyq_hBjQsnI&feature=youtu.be

 

Hensigten med rejsen til Island er at åbne dine øjne for, hvordan livet leves andre steder og få dig til at se, de muligheder vi har i Danmark.

 

Egenbetalingen for deltagelse i Verdensborgerlinjens rejse til Island er kr. 6.500,- udover skolepengene.

 

 

Tur til Tanzania

Tanzania er et af de 3 rejsemål, du i 10. klasse kan vælge imellem på Verdensborgerlinjen. Egenbetalingen er ca. kr. 12.500 – udover skolepengene.

 

Tur til TanzaniaTanzania er et fantastisk land. Det er gæstfrit og har samtidig nogle utroligt barske og fattige levevilkår for den enkelte tanzanianer. Vi samarbejder med Dan-mission, og er kirkens gæster, i den tid vi besøger Tanzania – nærmere bestemt området vest for Victoria-søen.

 

Selve rejsen er et miks af besøg på forskellige institutioner, der drives af kirken i Tanzania, ophold på en teknisk skole og samvær med eleverne der, deltagelse i en miniarbejdslejr sammen unge tanzanianere, besøg hjemme hos dem og afslutningsvis safaritur i Queen Elisabeth Nationalpark i Uganda. Se filmen fra året Tanzania rejse her: https://www.youtube.com/watch?v=h4d8tpbgm7s

 

Mød en kultur der er helt anderledes end den danske

Med rejsen ønsker vi at give dig en oplevelse af og en forståelse for en kultur, der er helt anderledes end den danske. Ved at se og på egen krop opleve tanzanianernes livsbetingelser, sættes vores eget liv og muligheder i perspektiv. Måske får du øje på nye muligheder. Det kaldes også refleksion, og er en kompetence, som er utrolig vigtig i enhver sammenhæng i Danmark. I din videre uddannelse og i dit fremtidige job, kræves der hele tiden evne til refleksion – evnen til at se sig selv og andre i en ny sammenhæng.

 

Forud for rejsen forbedrer vi os grundigt. Vi arbejder med Tanzanias historie, geografi, skole- og sundhedssystem, religion osv. Vi får besøg af mennesker, der har arbejdet i Tanzania – alt sammen for at være bedst muligt rustet til turen.

 

Når du kommer hjem, skal du ud og fortælle om vores oplevelser

 

Når vi er kommet hjem, skal vi i forskellige sammenhænge ud og fortælle om vores oplevelser. Det er først, når du overfor andre får sat ord på dine oplevelser, at de for alvor bliver en del af dig selv. Derfor er også evalueringsfasen meget vigtig.

 

Vores opfattelse er, at forberedelsen af en sådan tur, selve rejsen og ikke mindst evalueringen af rejsen bl.a. med foredrag m.v. Vil tvinge eleverne til et helt andet refleksionsniveau, end vi ellers kan give dem, selvom selve efterskoleopholdet i forvejen bidrager kraftigt i den retning. Vi mener, at et øget refleksionsniveau, sammen med en solid faglig ballast, er det der skal til, for at de unge kan begå sig videre frem i uddannelse og job.

Share Button

Facebook

YouTube