Afgangsprøver

9. klasse

Vi tilbyder og anbefaler, at eleverne i 9. klasse tager alle folkeskolens afgangsprøver på Farsø Efterskole. Dog har vi meddelt Undervisningsministeriet, at elever på Farsø Efterskole ikke går til prøve i kristendom, da det er uforeneligt med skolens værdigrundlag.

10. klasse

I 10. klasse tilbyder vi prøver i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi på E-niveau (10. klasses niveau) og tysk på G-niveau (9. klasses niveau).

Dansk, matematik og engelsk skal du gå til prøve i for at have gennemført 10. klasse og bevare et eventuelt retskrav på at komme i gymnasiet. Fysik/kemi og tysk er frivillige valg, som du med fordel kan vælge og gå til prøve i, – især hvis du gerne vil på gymnasiet eller på visse ungdomsuddannelser. Tal gerne med din skolevejleder om det.